Stránka K2trans.pl

Tato politika stanovuje podmínky pro používání internetové stránky http://k2trans.pl (dále jen „Stránka“) a vztahuje se na všechny její uživatele. Používáním prostředků Stránky vyjadřujete souhlas s následujícími podmínkami.

Práva ke Stránce náleží Krzysztofovi Szczypczykovi provozujícímu podnikání pod názvem KRZYSZTOF SZCZYPCZYK K2 se sídlem v Krakově, PSČ 30-379, na adrese Nierówna 4, e-mail: biuro@k2trans.pl, tel: +48 12 267 75 73 (dále jen „Správce“).

Informace zveřejněné na Stránce nejsou nabídkou ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Všechna práva ke Stránce a jejímu obsahu jsou vyhrazena.

S plným respektem k právu na soukromí a ochranu osobních údajů návštěvníků Stránky vás informujeme, že pokud nám poskytnete své osobní údaje, zpracováváme je v souladu s požadavky polského práva a práva Evropské unie, zejména s ohledem na zákon č. 10/2018 o ochraně osobních údajů (Dz.U. 2018 poz. 1000) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Úř. věst. EU L 119, s. 1).

Osobní údaje uživatelů Stránky, které jsou poskytnuty při používání Služby, jsou zpracovávány se souhlasem uživatelů a pouze za účelem, pro který byly shromážděny. Tato data jsou řádně chráněna před neoprávněným zpřístupněním, neoprávněným odebíráním, zpracováním v rozporu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením.

Osobní údaje uživatelů Stránky budou použity pouze k obsluze dotazu, který byl odeslán prostřednictvím formuláře, včetně poskytnutí odpovědi prostřednictvím e-mailu. Právním základem zpracování osobních údajů správcem je článek 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR. V závislosti na obsahu odeslaného dotazu budou osobní údaje uživatelů Stránky zpracovány za účelem uzavření a plnění smlouvy o spolupráci nebo za účelem poskytnutí odpovědi na vědomě položený dotaz na základě takzvaného oprávněného zájmu správce.

Uplatnění práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů může mít za následek nemožnost poskytnutí odpovědi správcem na položenou otázku.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednoho roku od data ukončení korespondence týkající se dotazu, pokud správce nemá povinnost zpracovávat vaše údaje déle na základě jiných právních důvodů. Správce nepřijímá na základě poskytnutých osobních údajů žádná automatizovaná rozhodnutí ani je nevyužívá pro profilování.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytné pro poskytnutí odpovědi na dotaz.

Každý uživatel Stránky, který poskytne své údaje, má právo na přístup k svým osobním údajům, které jsou zpracovávány Krzysztofem Szczypczykem provozujícím podnikání pod názvem KRZYSZTOF SZCZYPCZYK K2 se sídlem v Krakově a na provedení jejich změny, opravy, vymazání, omezení zpracování a také právo na přenositelnost. Každý uživatel má také právo podat stížnost u dozorového orgánu, tj. u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Cookies politika

 1. Při používání Stránky automaticky shromažďujeme údaje týkající se uživatele. Tyto údaje zahrnují IP adresu, doménové jméno, typ prohlížeče a typ operačního systému. Tyto údaje mohou být shromažďovány prostřednictvím souborů cookies (tzv. cookies), systému Google Analytics a mohou být ukládány v protokolech serveru.
 2. Soubory cookies, o kterých je zmínka v bodě 1, jsou malé textové soubory omezené velikosti, které jsou odesílány na počítač nebo jiné koncové zařízení uživatele během prohlížení webové stránky. Soubory cookies si pamatují uživatelské preference, což umožňuje zlepšování kvality poskytovaných služeb, zlepšování výsledků vyhledávání a přesnosti zobrazovaných informací a sledování uživatelských preferencí. Uživatel může odmítnout soubory cookies tím, že vybere odpovídající nastavení ve svém používaném webovém prohlížeči.
 3. Souhlas se skladováním nebo získáváním přístupu k souborům cookies od poskytovatele služby vyjadřuje uživatel při první návštěvě webové stránky se seznámením s oznámením o používání souborů cookies, uzavřením tohoto oznámení a bez změny výchozích nastavení svého prohlížeče webových stránek. Uživatel si může kdykoli změnit způsob používání souborů cookies pomocí nastavení prohlížeče nainstalovaného na jeho zařízení.
 4. Poskytovatel služby využívá následující druhy souborů cookies uvedených níže:
  a. Nezbytné soubory – soubory s klíčovým významem, které umožňují uživatelům navigovat na webové stránce a využívat její funkce, jako je přístup do bezpečných oblastí na webové stránce.
  b. Výkonnostní soubory – shromažďují informace o tom, jak uživatelé používají webovou stránku a které části webové stránky navštěvují nejčastěji.
  c. Funkční soubory – zaznamenávají volby, které uživatelé provádějí (například uživatelské jméno, jazyk nebo region, ve kterém se uživatelé nacházejí).
 5. Google Analytics, o kterém je zmínka v bodě 1, je systém webové analýzy, který poskytuje informace o provozu webové stránky a je používán pro provádění marketingových aktivit.
 6. Sociální média třetích stran (například Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+) mohou shromažďovat informace o uživateli, například když klikne na tlačítko „Přidat“ nebo „Líbí se mi“ týkající se dané sociální platformy během pobytu na webové stránce. Poskytovatel služby nemá kontrolu nad webovými stránkami třetích stran ani nad jejich činnostmi. Informace o webových stránkách sociálních médií jsou k dispozici na výše uvedených stránkách.

Využití údajů

Uskutečnění uživatelem poskytnutých údajů nebo údajů automaticky shromažďovaných poskytovatelem se používá k:
a. správnému fungování, konfiguraci, bezpečnosti a spolehlivosti webové stránky,
b. monitorování stavu relace,
c. přizpůsobení zobrazovaných informací uživatelským preferencím,
d. analýze, statistikám, výzkumům a auditu zobrazení webové stránky.

Správce osobních údajů

Pro veškeré další otázky a informace související s touto politikou ochrany osobních údajů se prosím obraťte na správce osobních údajů, tj. Krzysztofa Szczypczyka provozujícího podnikání pod názvem KRZYSZTOF SZCZYPCZYK K2 se sídlem v Krakově, PSČ 30-379, na adrese Nierówna 4, e-mail: biuro@k2trans.pl, tel: +48 12 267 75 73.